Nieuws
11 juli 2011

Begrotingsnormen vleesvee 2011

Heeft u vleeskalveren of vleesstieren en wilt u een begroting maken voor de komende vijf jaar? Maak dan gebruik van de nieuwe begrotingsnormen.

Begrotingsnormen

Jaarlijks worden begrotingsnormen vastgesteld voor de vleeskalveren en vleesstieren. Deze normen kunt u gebruiken voor uw bedrijfsbegroting voor de komende 5 jaar en voor uw aanvraag ‘Garantstelling Landbouw’. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Saldoberekeningen vleeskalveren en vleesstieren

Heeft u vleeskalveren of vleesstieren? Dan kunt u voor uw begroting gebruik maken van de saldo’s, die in tabel 1 staan. De saldo’s zijn incl. berekende rente en excl. dierpremie. Mestafzetkosten zijn niet in de saldo’s meegenomen.

Tabel 1. Saldo’s vleeskalveren en vleesstieren

Omschrijving

Saldo per afgeleverd kalf (€)

Vleeskalveren

 

  • Witvleeskalveren

 48,-

  • Rosékalveren

 80,-

  • Jonge rosékalveren

 90,-

 

 

Vleesstieren

17,-

Meer informatie

Zie voor meer informatie de ‘Uitgangspunten en normen bedrijfsbegrotingen vleesvee voor de middellange termijn’.

!

Schat uw mestafzetkosten voor de komende jaren in en neem deze ook mee in uw begroting. De afzet van mest kan een belangrijke kostenpost zijn op uw begroting.

 

Deel dit bericht via e-mail

Reacties

Er nog zijn geen reacties.

Uw reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.