Nieuws
8 september 2010

Handel in ammoniak; kansen en bedreigingen

Veehouderij bedrijven die gaan uitbreiden hebben niet alleen een bouw- en milieuvergunning nodig van de gemeente, maar meestal ook een Natuurbeschermingswetvergunning (NB) van de provincie. Alleen als een bedrijf kan aantonen dat de activiteiten geen negatieve invloed hebben op de Natura 2000 gebieden of een beschermd natuurmonument, dan is een NB vergunning niet nodig.


Ammoniakdepositie (= neerslag) is de meest voorkomende negatieve invloed op een natuurgebied.
Als de feitelijke ammoniakdepositie niet toeneemt, dan is geen vergunning nodig.
Er zijn twee manieren om de ammoniakdepositie niet toe te laten nemen.
1. interne saldering: dit is het toepassen van ammoniakemissiebeperkende technieken, zoals bijvoorbeeld luchtwassers.
2. projectsaldering: dit is het gebruik maken van de ammoniakproductie van een stoppend veehouderijbedrijf.
Veehouders kunnen nu zelf nog ammoniak kopen of verkopen, in de toekomst wil de provincie werken met een ammoniakbank. Omdat de situatie van de ammoniakbank nog onzeker is, zijn er tot die tijd meer mogelijkheden door zelf aan te kopen.

Door projectsaldering komt er weer “handel in ammoniak”. Dit biedt kansen voor stoppende bedrijven en ook voor bedrijven die willen uitbreiden.
Er zitten echter wel de nodige haken en ogen aan deze handel. In tegenstelling tot de handel in productierechten (melk, varkens, pluimveerechten) is er geen centrale plaats waar ammoniakrechten geregistreerd worden. Overdracht vindt plaats door een overeenkomst tussen verkoper en koper. De verkoper laat de milieuvergunning intrekken bij de gemeente. De koper vraagt een NB vergunning aan bij de provincie. Dat zijn twee verschillende overheden. De ammoniak blijft een tijdje “zweven”. In het ongunstigste geval is de verkoper wel de milieuvergunning kwijt, maar krijgt de koper geen natuurbeschermingswetvergunning.
Zowel voor koper als verkoper is het van belang om voor het aangaan van de overeenkomst goed na te controleren of de ammoniak werkelijk verplaatsbaar. Ook de ligging van de bedrijven van koper en verkoper is van belang.
Aandachtspunten zijn onder andere:
• hoeveel ammoniakrechten zijn er verplaatsbaar? Dit is afhankelijk van de werkelijk gehouden dieren op verschillende data.
• Wordt ammoniak verhandeld op basis van depositie of op basis van emissie?
• Waar ligt het risico als de provincie de NB vergunning niet verleend?
• Zorg voor een evenwichtige overeenkomst waarbij rechten en plichten goed geregeld zijn

Dit is een beknopte weergave van gecompliceerde regelgeving. Heeft u vragen over ontwikkeling van uw veehouderijbedrijf of over verkoop van ammoniakrechten neem dan contact op met de ROM afdeling van Countus. De belangen voor uw bedrijf zijn groot. De ROM specialisten zijn te bereiken in Markelo (tel. 0547-368368) en in Ommen (tel. 0529-465230).

Deel dit bericht via e-mail

Reacties

Er nog zijn geen reacties.

Uw reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.