Nieuws
1 juli 2010

Geen beroep tegen ambtshalve vermindering

Tegen beschikkingen van de belastingdienst, zoals belastingaanslagen, kan bezwaar gemaakt worden. Wanneer de bezwaartermijn is verstreken heeft het indienen van een bezwaarschrift formeel geen effect. Wel kan de inspecteur besluiten de aanslag ambtshalve te verminderen. Het besluit om dat niet te doen is geen beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt of waartegen beroep kan worden ingesteld bij de belastingrechter.

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kent een gesloten systeem van rechtsbescherming. Er kan alleen beroep worden ingesteld bij de belastingrechter tegen besluiten die betrekking hebben op een belastingaanslag of op een voor bezwaar vatbare beschikking. De weigering van een inspecteur om een aanslag ambtshalve te verminderen is geen voor bezwaar vatbare beschikking. Tegen een dergelijke weigering staat geen beroep op de rechter in belastingzaken open.

Wanneer een aanslag onherroepelijk vaststaat, kan de belastingplichtige bij de burgerlijke rechter vorderen dat de aanslagen ambtshalve worden verminderd. De belastingrechter moet zich wanneer de belastingplichtige in een dergelijk geval in beroep gaat onbevoegd verklaren. In plaats daarvan had de rechtbank Haarlem een beroep niet-ontvankelijk verklaard. Hof Amsterdam heeft de uitspraak van de rechtbank vernietigd en de belastingrechter alsnog onbevoegd verklaard.

Bron: Hof Amsterdam

Deel dit bericht via e-mail

Reacties

Er nog zijn geen reacties.

Uw reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.